cốp pha quảng ngãi – Công Ty CP DV TM Giàn Giáo & Thiết Bị Xây Dựng Miền Trung là đơn vị chuyên mua bán cung cấp vật tư xây dựng gồm các hạng mục như:

  • Nhận thi công đóng cốp pha
  • Cho thuê giàn giáo.
  • Cho thuê kích tăng giàn giáo.
  • Cho thuê chống tăng giàn giáo.
  • Cho thuê thang giàn giáo.
  • Cho thuê mâm giàn giáo.
  • Cho thuê cốt pha tôn.

Chúng tôi hiểu được mong muốn cũng như những khó khăn của các đơn vị thầu xây dựng. Chính vì vậy dịch vụ của chúng tôi giải quyết những khó khăn, mang đến giải pháp tối ưu chi phí nhất cho công tác xây dựng công trình tại miền Trung